XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie

XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie      

„Biblioteka wychowuje. O wartościach w bibliotece”

w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 40. rocznicę Wyboru na Papieża Św. Jana Pawła II oraz w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych 2018

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XV Regionalnym Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które odbędzie się 16 października 2018 (wt) w godz. 13.30 – 16.30 w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” w Częstochowie.

Udział w Forum i jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Forum.

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 11 października 2018r.

Chętne osoby prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, poprzez wybór formy doskonalenia konferencja i wyszukanie z listy 2018-10-16, godz. 13.30  XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie.

Więcej informacji:  http://bibliotekarska.cba.pl/regionalne-forum-bibliotekarzy-w-czestochowie/

Warsztaty szkoleniowe

20 września 2018 r. w Klubie Nauczyciela Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie odbyły się z inicjatywy Sekcji Bibliotekarskiej ZNP warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy „Jakość i efektywność pracy biblioteki szkolnej„. W szkoleniu uczestniczyło blisko 30 nauczycieli bibliotekarzy. Zgromadzonych powitał pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP w Częstochowie.

Maraton czytelniczy w Bibliotece Publicznej

Serdeczne dziękujemy za  udział w maratonie czytelniczymWobec Wielkiej Zagłady„, który w XVII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom oraz w Roku Ireny Sendlerowej odbył  się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy w dniu 7 czerwca (czwartek) 2018r. w godz. 10.00 – 13.00 w Sali Odczytowej Biblioteki Publicznej przy AL. NMP 22 w Częstochowie.

Przez około 30 min. klasy lub grupy uczniów pod opieką nauczycieli słuchały głośnego czytania fragmentu wybranej książki. Czytali:

Czytali:

  •  pani Agnieszka Lipińska, st. inspektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu UM  „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku” B. Ostrowickiej ;
  •  pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie „Listy w butelce” A. Czerwińskiej-Rydel;
  • pani Justyna Szałkowska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Częstochowie również  „Listy w butelce” A. Czerwińskiej-Rydel;
  •  pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji UM  „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku” B. Ostrowickiej;
  •  panie Anna Hiller i Anna Dąbrowska, nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie książkę  „Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz” M. Szczygielskiego .

W maratonie uczestniczyło ponad 200 uczniów następujących szkół:podstawowych: nr 1, 9, 11, 14, 29, 35, 40 w ZSP1, 49, 53 w Częstochowie; w tym gimnazjalnych nr 18 w SP 53, 6 w SP 35, 9 w SP 9, 22 w SP 49; IV LO, CKUiZ Szkoła Branżowa 12, ZS im. B. Prusa.

W międzyszkolnym konkursie “5 Pytań o Holocauście” uczestniczyło 171 uczniów, a nagrody i dyplomy zdobyło 27 z nich. Nagrody wręczali: Agnieszka Lipińska, pani Edyta Książek, pani Magdalena Dębska, pani Beata Grzanka, pani Alina Grabna oraz pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, który podziękował lektorom i organizatorom maratonu.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. Informacje: biblioteka.czest.pl; szkola53.cba.pl; bibliotekasp53.blogspot.com.

Szkolenie Sekcji Bibliotekarskiej

8 czerwca  nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniu   „Sprawozdanie w bibliotece szkolnej”,  które z inicjatywy Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie odbyło się  w Klubie Nauczyciela ZNP przy ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie.

Pani wiceprezes Edyta Książek dokonała krótkiego podsumowani działań i życzyła miłego odpoczynku wakacyjnego.

 

Zebranie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP

22 maja 2018r.  miało miejsce szkolenie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP zatytułowane „Sprawozdawczość w bibliotece szkolnej” w Miejskiej Bibliotece Publicznej (sala konferencyjna) w Siemianowicach Śląskich.  Członkinie Sekcji dyskutowały również nad założeniami do planu pracy na rok szkolny 2018/2019.

Tuż po zakończeniu szkolenia odbyło się  III Forum Bibliotekarzy Szkolnych w Siemianowicach Śląskich „Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” .

III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Siemianowicach Śląskich

 

III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Siemianowicach Śląskich „Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 22 maja. Organizatorami Forum byli: Zarząd Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Siemianowicach Śląskich. Forum powstało także we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Siemianowicach Śląskich.

Uczestnicy zaproszeni goście, nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze innych typów bibliotek i  nauczyciele wysłuchali referatu pani dr hab. Jolanty Gwoździk  z  Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz prezentacji działań bibliotek. Zgromadzonych powitała pani Beata Wolna-Kudełko przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Siemianowicach Śląskich.  Obecne były panie Grażyna Hołyś-Warmuz- Prezes Oddziału ZNP i  Alicja Stysz-Adamska- Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP, a także Anna Sobieraj naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

       

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na Jasną Górę

Bibliotekarze, zgromadzeni na Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasnej Górze, uczestniczyli we Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny oraz w spotkaniu w Domu Pielgrzyma.

Mszę Świętą sprawował ks. prof. dr hab. Henryk Olszar, duszpasterz bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej. Podczas kazania zwrócił uwagę na odpowiedzialność bibliotekarzy również za słowo i wspieranie użytkowników bibliotek w dążeniu do prawdy, a także na rolę biblioteki jako placówki kulturalnej i oświatowej w społeczeństwie.

Twórczość Z. Herberta w szkole i bibliotece

IX Regionalna Sesja Popularyzatorska odbyła się 16 maja 2018r.  w Muzeum Częstochowskim. Domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej.   Tegoroczny temat Sesji to „Twórczość Zbigniewa Herberta w szkole i bibliotece„.

Podobnie, jak w latach ubiegłych przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

IX Regionalna Sesja Popularyzatorska miała miejsce  w  Tygodniu Bibliotek oraz w Roku Z. Herberta.

Zgromadzeni wysłuchali następujących wystąpień:

O Zbigniewie Herbercie i Ludmile Marjańskiej. Historia z dedykacji wywiedziona – dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej, Samorządowy Ośrodek Doskonalenia oraz VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie;

„Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie” – poranek poetycki – Izabeli Jura, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie;

„Miesiąc ze Zbigniewem Herbertem” – projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie – Miłosławy Pasternak, Izabeli Sitek, dr Renaty Sowady.

Organizatorzy Sesji to: Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

IX Parada Postaci Literackich

Serdecznie dziękujemy za udział IX Paradzie Postaci Literackich, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w dniu 24 kwietnia 2018r. (wtorek) w godz. 10.00 – 12.00 w Częstochowie. Parada odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

​479 uczestników (w tym 50 opiekunów) Parady przemaszerowało III Aleją NMP, a na Placu Biegańskiego pod Ratuszem prezentowało ulubionych bohaterów książek.

Uczniowie klasy 3G z SP 53 pod opieką pani Violetty Gut przedstawili inscenizację „Krótka historia książki”.

Uczestnikami Parady byli uczniowie następujących częstochowskich szkół: podstawowych: 10 w ZS-P 2, 14, 17, 22, 29, 31, 33, 39, 42, ZS-P 1 (SP 40), 53; Pryw. Lingwist. SP i G; ponadpodstawowych: ZST, VIII LOS; specjalnych: BSS I St. w ZSZSpec. im. M. Grzegorzewskiej, SOSW 5; ZS-P w Parzymiechach; Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach oraz  wychowankowie przedszkoli: 23 oraz spec. 24.

Organizatorzy: Sekcja Bibliotekarska ZNP, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”, Wydział Edukacji i Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta oraz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie.

W Międzyszkolnym Konkursie „Najpiękniejsza postać literacka” jury nagrodziło 19 uczniów i 2 wychowanków przedszkoli. Nagrody ufundował Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. W Międzyszkolnym Konkursie „Najciekawszy transparent promujący czytelnictwo” nagrodzono 3 placówki: ZS-P w Parzymiechach; ZS w Węglowicach i SP 33 w Częstochowie. Nagrody ufundowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN”WOM” w Częstochowie.

W jury konkursów zasiedli: pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta, pani Agnieszka Lipińska, inspektor Wydziału Kultury Promocji i Sportu UM, pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP, pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP oraz pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53.

Paradę poprowadziła Anna Hiller, Śląski Bibliotekarz Roku 2012 i nauczycielka bibliotekarka Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, zgromadzonych powitała Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP i nauczycielka bibliotekarka Szkoły Podstawowej nr 53

Informacje:

– „Dziennik Zachodni” http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/czestochowa/a/czestochowa-ix-parada-postaci-literackich-poprzebierani-uczniowie-i-przedszkolaki-przemaszerowali-na-plac-bieganskiego-zdjecia,13123546/

– portal naszemiasto.pl Myszków http://myszkow.naszemiasto.pl/artykul/czestochowa-ix-parada-postaci-literackich-poprzebierani,4621445,artgal,t,id,tm.html

– portal naszemiasto.pl Częstochowa http://czestochowa.naszemiasto.pl/tag/parada-postaci-literackich.html

– Radio Jura https://www.radiojura.pl/para-postaci-literackich-juz-dzisiaj-24-04.html

– Polskie Radio Katowice https://www.radio.katowice.pl/zobacz,36185,Parada-literacka-Ulubieni-bohaterowie-ksiazek-audio-foto-.html#.Wt-QqelG3IU

– TV Orion http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=24986

Film autorstwa pana Krzysztofa Góreckiego w portalu YouTube.com  https://www.youtube.com/watch?v=wwyhPKZegYw&feature=youtu.be

Kontakt z organizatorami:
– Anna Hiller – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM”  w Częstochowie, hiller@womczest.edu.pl;
– Renata Sowada – Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie, klementinum@autograf.pl; tel. 603 210 490.

Fot. Izabela Sitek, Krzysztof Górecki.

XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka w działaniu – działanie w Bibliotece”, które odbyło się 20 marca 2018r. (wtorek)
w godz. 9.30 – 15.15 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9.

 Forum odbyło się pod honorowym patronatem: pana mgra Jarosława Wieczorka Wojewody Śląskiego, pani mgr Urszuli Bauer Śląskiego Kuratora Oświaty oraz pana mgra Edwarda Maniury Burmistrza Miasta Lublińca.

Patronat medialny nad Forum roztoczyli:  „Głos Nauczycielski”,    „Poradnik Bibliotekarza”, „Guliwer”, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” oraz „Ogniskowiec”.

Pismo pana Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZG ZNP do Uczestników Forum.

Poniżej zamieszczamy prezentacje Prelegentów, którzy przedstawili wystąpienia podczas Forum i wyrazili zgodę na ich zamieszczenie:

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach nr 1/(5)2018

Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie nr 1 (23)/ 2018

Więcej informacji oraz sprawozdanie znajdą Państwo już wkrótce  na stronie XIV Forum.