Seminarium „2018 Rok Zbigniewa Herberta w edukacji i bibliotece”

Serdecznie zapraszamy do udziału w  Seminarium „2018 Rok Zbigniewa Herberta w edukacji i bibliotece„, które odbędzie się  29 listopada 2018 r. (czwartek)  w godz. 13.00 – 15.00 w Sali Posiedzeń Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach przy ul. Starowiejskiej 11.

Cele: prezentacja działań związanych z obchodami Roku Herbertowskiego, promocja działalności bibliotek, wymiana doświadczeń zawodowych.

Uczestnicy: bibliotekarze bibliotek szkolnych, publicznych, pedagogicznych, naukowych.

Planowany przebieg Seminarium:

13.00 Powitanie zebranych

13.15 – 13.35 Wręczenie nagród w V Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” pod patronatem pani Jadwigi Aleksandry Rezler Prezesa Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach

13.35 -14.45 Prezentacja działań nauczycieli bibliotekarzy i bibliotekarzy

14.45 Podsumowanie

Udział w Seminarium jest nieodpłatny, uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt, ubezpieczenie we własnym zakresie. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o udziale.

Osoby zainteresowane prezentacją działań proszone są o przesłanie informacji wraz z danymi uczestnika i reprezentowanej przez niego instytucji do 20 listopada 2018r. na adres: klementinum@autograf.pl lub rsowada@znp.edu.pl.

Organizatorzy Seminarium: Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach oraz Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach.

Informacje: bibliotekarska.cba.pl

 

„Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie”

Podczas XV Regionalnego Forum Bibliotekarzy podsumowano także Wojewódzki Konkurs Poetycki dla Nauczycieli Bibliotekarzy „Tydzień/ Miesiąc Bibliotek w obiektywie” pod patronatem Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach. Jury, któremu przewodniczyła pani dr hab. Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej nagrodziło:

I miejscem panią Iwonę Tutak (Szkoła Podstawowa nr 38 w Częstochowie);

II miejscem panie Beatę Milejską i Małgorzatę Grzankę (II Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu);

III miejscem panie Alinę Grabną i Annę Majchrzak (Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie);

wyróżnieniami: panie Elżbietę Trawa (Zespół Szkól Ogólnokształcących w Jaworznie),  Miłosławę Pasternak, Izabelę Sitek i Renatę Sowadę (Szkoła Podstawowa nr 53 w Częstochowie) i Izabelę Jurę (Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Częstochowie).

W komisji konkursowej pracowały panie: dr Katarzyna Parkitna (przewodnicząca Oddziału SBP), Anna Przygódzka (członek Oddziału Zarządu SBP), Małgorzata Kostrzanowska, Elżbieta Dudek i Bożena Lacka z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

„Wszystko o bibliotece”

Podczas XV Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie dokonano podsumowania XII Powiatowego Konkursu dla Uczniów na Prezentację Multimedialną „Wszystko o bibliotece” pod patronatem Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie. Jury, któremu przewodniczyła pani Izabela Bajor, a którego członkiniami były panie Anna Hiller i Anna Dąbrowska, nauczycielki  bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN”WOM” w Częstochowie, przyznało następujące nagrody:

– w kategorii szkoły podstawowe

I miejsce Kinga Kubik (Szkoła Podstawowa nr 24, op. p. Anna Romianowska);

II miejsce Julia Michalczyk (Szkoła Podstawowa nr 13, op. p. Małgorzata Krasoń, p. Grzegorz Nykiś);

II miejsce Matylda Szymczyk (Szkoła Podstawowa nr 38, op. p. Iwona Tutak);

III miejsce Roksana Musiał (Szkoła Podstawowa nr 53, op. Miłosława Pasternak, Izabela Sitek i Renata Sowada);

wyróżnienie Julita Kasztelan, (Szkoła Podstawowa nr 24, op. p. Anna Romianowska);

– w kategorii szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce Wiktoria Kasprzyk (Zespół Szkół Samochodow-Budowlanych, op. p. Alina Grabna, Anna Majchrzak);

I miejsce Roksana Lewicka (Zespół Szkół im. gen. Andersa. op. p. Anna Hałaczkiewicz, Sylwia Szrajber-Kobyłkiewicz);

IImiejsce Kacper Kotynia (Techniczne Zakłady Naukowe, op. p. Sabina Bińczyk).

Komisji serdecznie dziękujemy, a Laureatom składamy gratulacje.

 

XV Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie

Dziękujemy Państwu za udział w  XV Regionalnym Forum Bibliotekarzy w Częstochowie  nt. „Biblioteka wychowuje. O wartościach w bibliotece”, które odbyło się 16 października 2018 r.  w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w 40. rocznicę Wyboru na Papieża Św. Jana Pawła II oraz w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych 2018.

Więcej informacji:  http://bibliotekarska.cba.pl/regionalne-forum-bibliotekarzy-w-czestochowie/

Warsztaty szkoleniowe

20 września 2018 r. w Klubie Nauczyciela Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie odbyły się z inicjatywy Sekcji Bibliotekarskiej ZNP warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy „Jakość i efektywność pracy biblioteki szkolnej„. W szkoleniu uczestniczyło blisko 30 nauczycieli bibliotekarzy. Zgromadzonych powitał pan Grzegorz Sikora, prezes Oddziału ZNP w Częstochowie.

Maraton czytelniczy w Bibliotece Publicznej

Serdeczne dziękujemy za  udział w maratonie czytelniczymWobec Wielkiej Zagłady„, który w XVII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom oraz w Roku Ireny Sendlerowej odbył  się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy w dniu 7 czerwca (czwartek) 2018r. w godz. 10.00 – 13.00 w Sali Odczytowej Biblioteki Publicznej przy AL. NMP 22 w Częstochowie.

Przez około 30 min. klasy lub grupy uczniów pod opieką nauczycieli słuchały głośnego czytania fragmentu wybranej książki. Czytali:

Czytali:

  •  pani Agnieszka Lipińska, st. inspektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu UM  „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku” B. Ostrowickiej ;
  •  pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP w Częstochowie „Listy w butelce” A. Czerwińskiej-Rydel;
  • pani Justyna Szałkowska, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Częstochowie również  „Listy w butelce” A. Czerwińskiej-Rydel;
  •  pani Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji UM  „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku” B. Ostrowickiej;
  •  panie Anna Hiller i Anna Dąbrowska, nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie książkę  „Arka czasu, czyli wielka ucieczka Rafała od kiedyś przez wtedy do teraz i wstecz” M. Szczygielskiego .

W maratonie uczestniczyło ponad 200 uczniów następujących szkół:podstawowych: nr 1, 9, 11, 14, 29, 35, 40 w ZSP1, 49, 53 w Częstochowie; w tym gimnazjalnych nr 18 w SP 53, 6 w SP 35, 9 w SP 9, 22 w SP 49; IV LO, CKUiZ Szkoła Branżowa 12, ZS im. B. Prusa.

W międzyszkolnym konkursie “5 Pytań o Holocauście” uczestniczyło 171 uczniów, a nagrody i dyplomy zdobyło 27 z nich. Nagrody wręczali: Agnieszka Lipińska, pani Edyta Książek, pani Magdalena Dębska, pani Beata Grzanka, pani Alina Grabna oraz pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, który podziękował lektorom i organizatorom maratonu.

Organizatorzy: Biblioteka Publiczna im. dr. Wł. Biegańskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie. Informacje: biblioteka.czest.pl; szkola53.cba.pl; bibliotekasp53.blogspot.com.

Szkolenie Sekcji Bibliotekarskiej

8 czerwca  nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniu   „Sprawozdanie w bibliotece szkolnej”,  które z inicjatywy Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie odbyło się  w Klubie Nauczyciela ZNP przy ul. Waszyngtona 62 w Częstochowie.

Pani wiceprezes Edyta Książek dokonała krótkiego podsumowani działań i życzyła miłego odpoczynku wakacyjnego.

 

Zebranie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP

22 maja 2018r.  miało miejsce szkolenie Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP zatytułowane „Sprawozdawczość w bibliotece szkolnej” w Miejskiej Bibliotece Publicznej (sala konferencyjna) w Siemianowicach Śląskich.  Członkinie Sekcji dyskutowały również nad założeniami do planu pracy na rok szkolny 2018/2019.

Tuż po zakończeniu szkolenia odbyło się  III Forum Bibliotekarzy Szkolnych w Siemianowicach Śląskich „Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” .

III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Siemianowicach Śląskich

 

III Forum Nauczycieli Bibliotekarzy w Siemianowicach Śląskich „Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w dniu 22 maja. Organizatorami Forum byli: Zarząd Oddziału ZNP w Siemianowicach Śląskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Siemianowicach Śląskich. Forum powstało także we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Siemianowicach Śląskich.

Uczestnicy zaproszeni goście, nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze innych typów bibliotek i  nauczyciele wysłuchali referatu pani dr hab. Jolanty Gwoździk  z  Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz prezentacji działań bibliotek. Zgromadzonych powitała pani Beata Wolna-Kudełko przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Siemianowicach Śląskich.  Obecne były panie Grażyna Hołyś-Warmuz- Prezes Oddziału ZNP i  Alicja Stysz-Adamska- Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP, a także Anna Sobieraj naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta.

       

 

Ogólnopolska Pielgrzymka Bibliotekarzy na Jasną Górę

Bibliotekarze, zgromadzeni na Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasnej Górze, uczestniczyli we Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Najświętszej Maryi Panny oraz w spotkaniu w Domu Pielgrzyma.

Mszę Świętą sprawował ks. prof. dr hab. Henryk Olszar, duszpasterz bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej. Podczas kazania zwrócił uwagę na odpowiedzialność bibliotekarzy również za słowo i wspieranie użytkowników bibliotek w dążeniu do prawdy, a także na rolę biblioteki jako placówki kulturalnej i oświatowej w społeczeństwie.