Projekty czytelnicze w szkole i bibliotece

Po takim tytułem 10 maja w Domu Poezji-Muzeum Haliny Poświatowskiej odbyła się pod patronatem Pana Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy VIII Regionalna Sesja Popularyzatorska.

Sesja przygotowana została w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2017, a le także z okazji 100-lecia Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego, 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 10-lecia Domu Poezji. Muzeum Haliny Poświatowskiej, 25-lecia Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz 10-lecia Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Gośćmi Sesji byli: pani Ewa Panienkowska, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pani Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, pani Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W Biegańskiego w Częstochowie oraz Bożena Mszyca z Muzeum Częstochowskiego.

Uczestników powitał pan Zbigniew Myga, kustosz Domu Poezji i brat poetki Haliny Poświatowskiej, a sesje prowadziła Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej ZNP.

Zgromadzeni wysłuchali następujących wystąpień:

Realizacja projektów czytelniczych w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie – pań Sylwii Szrajber-Kobyłkiewicz, nauczycielki języka polskiego i Iwony Wójcik, nauczycielki bibliotekarki;

„Lokomotywą przez wiersze Juliana Tuwima” – prezentacja działań w ramach projektu „PoczytajMy” Centrum Edukacji Obywatelskiej – pani Iwony Tutak, nauczycielki bibliotekarki Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie;

Program literacko-czytelniczy pt. „Z książką za pan brat” – pani Moniki Malinowskiej, nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie;

Projekty czytelnicze w szkole i bibliotece (m. in. Gimnazjum nr 5, 21,22) – pani Aliny Grabnej, prezesa Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i nauczycielki bibliotekarki w Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Częstochowie;

Projekty czytelnicze w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku w latach 2012 – 2016 – pani Ksymeny Żurawskiej, nauczycielki bibliotekarki;

Nic nie robię – czytam sobie– pań Izabeli Sitek i Renaty Sowady, nauczycielek bibliotekarek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie.

Informacje o realizowanych projektach i najbliższych działaniach przekazały także panie dyrektor Beata Grzanka i Renata Lipniewska.

Organizatorzy Sesji to Muzeum Częstochowskie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.

Informacje nt. Sesji: strona internetowa Urzędu Miasta Częstochowy oraz „e-Kurier NB” .