XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Lublińcu

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w XIV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka w działaniu – działanie w Bibliotece”, które odbyło się 20 marca 2018r. (wtorek)
w godz. 9.30 – 15.15 w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu przy ul. Plebiscytowej 9.

 Forum odbyło się pod honorowym patronatem: pana mgra Jarosława Wieczorka Wojewody Śląskiego, pani mgr Urszuli Bauer Śląskiego Kuratora Oświaty oraz pana mgra Edwarda Maniury Burmistrza Miasta Lublińca.

Patronat medialny nad Forum roztoczyli:  „Głos Nauczycielski”,    „Poradnik Bibliotekarza”, „Guliwer”, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” oraz „Ogniskowiec”.

Pismo pana Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZG ZNP do Uczestników Forum.

Poniżej zamieszczamy prezentacje Prelegentów, którzy przedstawili wystąpienia podczas Forum i wyrazili zgodę na ich zamieszczenie:

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach nr 1/(5)2018

Biuletyn Informacyjny Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie nr 1 (23)/ 2018

Więcej informacji oraz sprawozdanie znajdą Państwo już wkrótce  na stronie XIV Forum.